Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Klik hier om het bericht in uw browser te bekijken.
Cadans

Jong Ouderschap en Onbedoeld Zwanger

Hieronder een kleine selectie van onze vakliteratuur die professionals ondersteuning bieden in het opvangen en begeleiden van jonge moeders en gezinnen.

Blijf op de hoogte van actuele uitgaven van Uitgeverij SWP en schrijf u in voor onze nieuwsbrief. (klik hier).

Meisjes in zorg
Signalering, preventie en behandeling
Karin Nijhof & Rutger Engels

Probleemgedrag onder meisjes is een onderschat probleem. In onderwijs en wetenschappelijk onderzoek heeft men nauwelijks aandacht gehad voor specifiek het probleemgedrag bij meisjes, waardoor weinig bekend is over ‘wat werkt’ in de hulpverlening aan meisjes. Dit zorgt voor handelingsverlegenheid in het praktijkveld. Dat er nauwelijks aandacht is geweest voor deze doelgroep is opvallend, omdat juist bij meisjes de zorgen groot zijn en de gevolgen zich veelal voordoen op meerdere vlakken. Hierbij kan gedacht worden aan slachtofferschap, revictimisatie, tienermoeders, psychische problemen en criminaliteit. De laatste jaren wordt steeds meer duidelijk dat het erkennen van seksespecifieke verschillen in de hulpverlening de effectiviteit van zorg kan vergroten.

ISBN: 9789088505409  |  536 pagina's  |  € 49.90 
Lees meer & bestel

Hulp aan zeer jonge ouders
Van methode tot bejegening
Martine F. Delfos

Hulp aan zeer jonge ouders focust op de begeleiding van tienerouders en zeer jonge ouders. Als verzorger en opvoeder van een kind moeten deze adolescenten een versnelde ontwikkeling meemaken van puber naar volwassen ouder. In de hulpverleningspraktijk slaan de nieuwe ideeën over begeleiding aan. Zeer jonge ouders gedragen zich veel volwassener dan velen verwachtten. Bejegening blijkt belangrijk: ze serieus nemen, naar ze luisteren, niet preken, maar hersens op ‘aan’ zetten.

ISBN: 9789088500244  |  120 pagina's  |  € 14.90 
Lees meer & bestel

Hoezo denken ouders niet na?
Twaalf opstellen over hoe ouders denken: snel en langzaam
Alice van der Pas (red.)

Denken ouders echt na als ze meteen om ritalin vragen bij de kinderarts? Als ze hun ex blijven bevechten? Of kúnnen sommige ouders niet denken? Vanwege een stoornis bijvoorbeeld? Of tienermoeders?
De auteurs van Hoezo denken ouders niet na? dachten hierover na en vertellen, elk vanuit een andere achtergrond, hoe ouders op twee manieren denken: snel - tussen het dagelijks opvoedgedoe door - en langzaam - op een rustig momentje.

ISBN: 9789088506208  |  112 pagina's  |   € 16.90 
Lees meer & bestel

Stap voor stap (0-6 jaar)
Een stappenplan om ouders met jonge kinderen te begeleiden bij opvoedingsvragen
Bertil P. Uittenbogaard

Deze methode voor de begeleiding van ouders is bedoeld voor beroepskrachten in de thuiszorg en voor maatschappelijk werkers in de eerstelijns hulpverlening. Zij en ook andere welzijnswerkers zoeken vaak naar concrete antwoorden op de vragen en spanningen die ouders ondervinden in de omgang met jonge kinderen. Vaak hebben beroepskrachten weinig tijd ter beschikking voor uitvoerige begeleidingsgesprekken met ouders bij wie preventief ingrijpen nog mogelijk is. Om toch ter voorkoming van het oplopen van spanningen in korte tijd steun te kunnen bieden bij de opvoeding van met name kinderen die moeilijk slapen, eten, veel huilen, driftig of lang onzindelijk zijn, biedt dit boekje een handige, efficiënte werkmethode.

ISBN: 9789088502323   144 pagina's  |  7e herziene druk  |  € 17.00 
Lees meer & bestel

Wraparound care in de jeugdzorg
Implementatie van Intensieve Pedagogische Thuishulp
Jo Hermanns, Andrea Klap, Karin Smit & Antoon Zwart

De jeugdzorg staat de komende jaren, in het kader van de transitie en transformatie van de jeugdzorg naar de gemeenten, voor een grote uitdaging. In Zeeland is men al een aantal jaar bezig met de implementatie van het IPT stelsel (Intensieve Pedagogische Thuishulp) wat een uitwerking is van het Wraparound care model. Onbewust heeft men zich daarmee goed voorbereid op de transitie. In het wraparound care model staat de cliënt (het gezin) centraal en wordt gewerkt aan het herstel van het gewone leven. Dat betekende een forse uitbreiding van het aantal ambulante hulpverleners (hulp start altijd thuis) en een afbouw van residentiële capaciteit en van de dagbehandeling.

ISBN: 978 90 8850 245 3  |  120 pagina's  |  € 17.50 
Lees meer & bestel

Hoe(Zo) Volwassen?
Een methodiek in het begeleiden van jongeren met probleemgedrag van 16-23 jaar
Geralien Holsbrink - Engels (red.)

Voor jongeren, die geen klinische behandeling meer (nodig) hebben binnen een jeugdinstelling of de 18-jarige leeftijd bereiken, zijn er geen goede vervolgtrajecten en/of -voorzieningen. Het ontbreekt aan samenhang in het individuele zorgtraject over de grenzen van instellingen heen. Door het ontbreken van de juiste individuele ondersteuning komen jongeren vaak niet goed terecht met alle persoonlijke en maatschappelijke risico’s van dien. De overgang van de jeugdinstelling naar volwassenzorg is groot. De methodiek in de jeugdzorg is ontwikkeld voor jongeren tot ongeveer 16 jaar. De methodiek in de volwassenzorg sluit adequaat aan bij volwassenen van ongeveer 23 jaar en ouder. De roep om meer samenwerking in de zorgketen en het oprichten van noodzakelijke overgangsvoorzieningen is alom. Een belangrijke vraag hierbij is hoe pak je de begeleiding van jongeren met probleemgedrag aan tussen 16 en 23 jaar?

ISBN: 9789088500428  |  144 pagina's  |  € 19.75 
Lees meer & bestel

Cadans
Uitschrijven? Klik hier om u uit te schrijven uit deze mailing lijst.

Copyright © 2016 Uitgeverij SWP, All rights reserved.