Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Klik hier om het bericht in uw browser te bekijken.
Uitgeverij SWP
Plannen voor de toekomst van de zorg gedeeld met politiek

De toekomst van ons zorgstelsel staat in het perspectief van de cliënt


Antje Diertens - vast lid van de Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) - heeft eerder dze week de boekenreeks Zorg in perspectief van de cliënt in ontvangst genomen. In de driedelige reeks maken Guus van Montfort (professor gezondheidseconomie en medische technologie) en Rob van Wylick (bedrijfsjurist) hun ambitieuze plannen voor de zorg bekend, zodat deze in de toekomst betaalbaar en toegankelijk blijft. Ook laten zij zien dat marktwerking in de zorg niet bestaat.

vlnr: Rob van Wylick, Guus van Montfort, Antje Diertens © Janmartin Rahdervlnr: Rob van Wylick, Guus van Montfort, Antje Diertens
© Janmartin Rahder

“Onze gezondheidszorg behoort tot de beste van de wereld. Toch kraakt ons zorgstelsel in zijn voegen. Het kan nieuwe ontwikkelingen nauwelijks bijbenen als het gaat om technologie, economie, wetenschap en het individu. Zo verandert de rol van de consument snel, nu deze steeds meer zelf de regie neemt. Met behulp van de nieuwste technologie wordt die steeds meer producent van zijn eigen zorg. Daarmee is het tijdperk van de prosument aangebroken”, vertelden de auteurs na afloop van de boekpresentatie in Nieuwspoort. Op de boekpresentatie spraken tal van prominenten, onder wie Alexander Rinooy Kan (Sociaal Economische Raad), Ad Melkert (voorzitter Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen), Jaap Bonjer (Hoogleraar Algemene Heelkunde) en Jan Smelik (Nederland Zorgt voor Elkaar).

Minder lastendruk door veel eenvoudiger bekostigingsvoorstel
Een van de voorstellen van de auteurs is een nieuw , eenvoudig bekostigingsvoorstel , dat ruimte biedt aan innovatie en verdere kwaliteitsontwikkeling en vooral aan meer regie door de patiënt. Dit leidt tevens tot een zeer sterke reductie van de totaal onnodige administratieve lastendruk voor patiënt en professional. Hierdoor ontstaat er meer aandacht voor waar het om draait: het verlenen van zorg. Diertens reageert enthousiast op de boekenreeks:

“Dit soort werken zijn belangrijk, want die kunnen ons als kamerleden ondersteunen en laten zien waar het schuurt. Verder kan het helpen om de zorgvraag, waarvoor de auteurs pleiten, om te draaien. Dus niet denken vanuit het zorgstelsel en de financiering, maar vanuit de vraag waar de patiënt mee geholpen is.” 
- Antje Diertens (D66 en vast lid van de Kamercommissie voor VWS)

Drie omvangrijke essays
De bevindingen van de auteurs komen niet uit de lucht vallen. Van Montfort en Van Wylick onderbouwen hun plannen in drie omvangrijke essays. Hierin tonen zij niet alleen aan waarom een drastische aanpassing noodzakelijk is, maar ook hoe deze bewerkstelligd en bekostigd kan worden. Zij doen hiervoor concrete voorstellen, gebaseerd op grondige analyses en jarenlange praktijkervaring.

Mevrouw Janssen
De auteurs introduceren mevrouw Janssen uit Emmen om de menselijke maat van het zorgstelsel in perspectief te houden. Haar casus loopt als een rode draad door het betoog. Zo laten zij zien welke gevolgen de veranderingen hebben voor het individu.
De auteurs zijn niet gestart met een doordenking van het “stelsel”, maar met de patiënt en de professional en wat daar gebeurt en vervolgens te kijken wat deze dynamiek moet betekenen voor het “het systeem”.

Business summary
Van de reeks is een business summary en een monografie gemaakt. Deze zijn te vinden via de betreffende boekpagina’s op de website van de uitgever (www.swpbook.com).

 


NOOT VOOR REDACTIE 
Voor vragen en interviewverzoeken met de auteurs kunt u terecht bij Coby Faber via marketing@mailswp.com.
De bijgevoegde foto (jpeg) is vrij van rechten. Bij gebruik graag de naam van de fotograaf vermelden: 
© Janmartin Rahder.

Uitgeverij SWP
Uitschrijven? Klik hier om u uit te schrijven uit deze mailing lijst.

Copyright © 2020 Uitgeverij SWP, All rights reserved.